Wednesday, September 17, 2008

muteakiphareketleri gezenler arkalarında iz bırakmadan kayboluyorlardı it was killing me softly.
/kinderova

No comments: